Fruktjuice

Vi är idag representerat över hela landet och i övriga Skandinavien genom grossister. Försäljningen av drycker riktar sig åt storkök/restaurang och produkterna röner ständigt nya framgångar.

Tillverkningen sker nu i livsmedelsgodkända och nyrenoverade lokaler i Enköping. Fabriken på ca 3.500 kvm har en väl anpassad maskinpark som möjliggör en effektiv produktion och logistik (ca 100 m från E18). I dag är produktionen ca 3 000 TON och det finns kapacitet för mer.

Sedan maj 2005 drivs företaget av Kristoffer Vuori, VD, samt David Wallin, försäljningschef, båda med bakgrund från livsmedelsbranschen. Under deras ledning och i samarbete med en mycket kunnig personal lanseras nya dryckesprodukter och initiativ tas för utveckling av saft- och juicebaserade produkter för glass-, bryggeri- och konfektyrnäringen.

En mycket kompetent personal kombinerat med en flexibel tillverkning gör att FRUKTJUICE har mycket goda förutsättningar för en innovativ utveckling. För att lyckas närvarar vi på mässor och är lyhörda för vad marknaden efterfrågar.

Kort sagt – FRUKTJUICE AB har kunskapen, förmågan och tålamodet kombinerat med en nyfikenhet på framtiden. Här händer det saker!

smak-knappindustriknapp3storkoksknapp