Thomas Zetterberg, Kvalitetschef på Fruktjuice berättar om deras satsning:

– För att höja kvaliteten ytterligare på fruktjuice produkter har företaget anammat GMP Produktion av dom rostfria rören i nya fabriken. GMP står för ”Good Manufacturing Practice” och beskriver hur läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin ska tillverka sin utrustning så att kunder alltid kan vara säker på att de får rätt slutprodukt och med hög kvalitet.

Vad är då GMP på rör och vätskedistribution?

Alla rörskarvar är svetsade med en sk orbital-maskin. Renheten på svetsar invändigt och utvändigt är enligt högsta renhetskrav. Inga svetsskarvar är svetsade över 20 ppm syre invändigt. Detta säkerställer att bakterier ej kan växa invändigt på slutprodukten. Vill du veta mer om tekniken så kontakta gärna vår samarbetspartner Aros produktionssupport / Per Löfgren.

GMP är praxis när det gäller de villkor och åtgärder som krävs för att säkerställa att livsmedel är säkra och lämpliga i alla led i livsmedelskedjan.

GMP och vissa delar av ingående praxis finns beskrivna HÄR.

Vill du veta mer?

Kristoffer Vuori, VD & inköp
Mobil: 0708-19 60 61
kristoffer@fruktjuice.se

Thomas Zetterberg, Kvalitetschef
Mobil: 0702-532848
thomas@fruktjuice.se